Näbbgädda - Martin Ödmar

art:Näbbgädda (Belone belone)
vikt:920
längd:
fångstplats:Fladen
metod:Havsfiske
bete:Pilk
fångstdatum:1990-08-28
uppdaterad: