Groplöja - Jonas Berglund

art:Groplöja (Leucaspius delineatus)
vikt:
längd:
fångstplats:Skinnaregölen
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: