Guldfisk - Jonas Berglund

art:Guldfisk (Carassius auratus)
vikt:
längd:
fångstplats:Damm, Vallda
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: