Gädda - Jonas Berglund

art:Gädda (Esox lucius)
vikt:9080
längd:
fångstplats:Stensjön
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: