Gärs - Jonas Berglund

art:Gärs (Gymnocephalus cernuus)
vikt:
längd:
fångstplats:Ellenösjön
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: