Gös - Jonas Berglund

art:Gös (Sander lucioperca)
vikt:3990
längd:
fångstplats:Storsjön
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: