Lake - Jonas Berglund

art:Lake (Lota lota)
vikt:1310
längd:
fångstplats:Landvettersjön
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: