Lax - Jonas Berglund

art:Lax (Salmo salar)
vikt:7850
längd:
fångstplats:Lilla Edet
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: