Makrill - Jonas Berglund

art:Makrill (Scomber scombrus)
vikt:1420
längd:
fångstplats:Södra Bredaberg
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: