Mindre kungsfisk - Jonas Berglund

art:Mindre kungsfisk (Sebastes viviparus)
vikt:485
längd:
fångstplats:39 metarn, väst Nidingen
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: