Pigghaj - Jonas Berglund

art:Pigghaj (Squalus acanthias)
vikt:7140
längd:
fångstplats:V:a Fladen
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: