Ruda - Jonas Berglund

art:Ruda (Carassius carassius)
vikt:230
längd:
fångstplats:Svarttjärn
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: