Mindre kungsfisk - Martin Ödmar

art:Mindre kungsfisk (Sebastes viviparus)
vikt:575
längd:
fångstplats:V Måseskär
metod:Havsfiske
bete:Pilk
fångstdatum:2008-05-06
uppdaterad: