Röding - Jonas Berglund

art:Röding (Salvelinus alpinus)
vikt:2920
längd:
fångstplats:Vättern
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: