Skrubbskädda - Jonas Berglund

art:Skrubbskädda (Platichthys flesus)
vikt:980
längd:
fångstplats:Hönö hamn
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: