Småspigg - Jonas Berglund

art:Småspigg (Pungitius pungitius)
vikt:
längd:
fångstplats:Damm, Onsala
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: