Sjurygg - Jonas Berglund

art:Sjurygg (Cyclopterus lumpus)
vikt:1225
längd:
fångstplats:Kungsbackafjorden
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: