Stensimpa - Jonas Berglund

art:Stensimpa (Cottus gobio)
vikt:
längd:
fångstplats:Frykenkanalen
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: