Lubb - Martin Ödmar

art:Lubb (Brosme brosme)
vikt:2145
längd:
fångstplats:V Måseskär
metod:Mete
bete:Sej
fångstdatum:1995-06-05
uppdaterad: