Sutare - Jonas Berglund

art:Sutare (Tinca tinca)
vikt:1210
längd:
fångstplats:Sagsjön
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: