Taggmakrill - Jonas Berglund

art:Taggmakrill (Trachurus trachurus)
vikt:650
längd:
fångstplats:Kummelbank
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: