Tunga - Jonas Berglund

art:Tunga (Solea solea)
vikt:810
längd:
fångstplats:Gårda brygga
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: