Kolja - Martin Ödmar

art:Kolja (Melanogrammus aeglefinus)
vikt:1246
längd:
fångstplats:Öresund
metod:Mete
bete:Räka
fångstdatum:2010-05-05
uppdaterad: