Tångspigg - Jonas Berglund

art:Tångspigg (Spinachia spinachia)
vikt:
längd:
fångstplats:Gårda brygga
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: