Stäm - Adam Alexanderssson

art:Stäm (Leuciscus leuciscus)
vikt:50
längd:18
fångstplats:Västerdalsälven
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:2015-09-12
uppdaterad:2015-09-15 19:01:15