Sandskädda - Ulf Noreman

art:Sandskädda (Limanda limanda)
vikt:315
längd:32
fångstplats:Öresund
metod:Havsfiske
bete:Sill
fångstdatum:2015-09-17
uppdaterad:2015-09-22 06:30:04