Atlantisk bonito - Martin Ödmar

art:Atlantisk bonito (Sarda sarda)
vikt:1610
längd:52
fångstplats:Bua
metod:Trolling
bete:Vobbler
fångstdatum:2015-09-29
uppdaterad:2015-09-30 11:28:55