Pigghaj - Rasmus Bäcklund

art:Pigghaj (Squalus acanthias)
vikt:
längd:
fångstplats:Väst Måseskär
metod:Havsfiske
bete:Makrill
fångstdatum:
uppdaterad:2015-10-06 12:29:41