Havsabborre - Martin Ödmar

art:Havsabborre (Dicentrarchus labrax)
vikt:1105
längd:
fångstplats:Ringahls
metod:Spinn
bete:Jigg
fångstdatum:2005-09-30
uppdaterad: