Slätvar - Martin Ödmar

art:Slätvar (Scophthalmus rhombus)
vikt:360
längd:
fångstplats:Öresund
metod:Mete
bete:Borstmask
fångstdatum:2011-09-28
uppdaterad: