Klorocka - Martin Ödmar

art:Klorocka (Amblyraja radiata)
vikt:340
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Ismete
bete:Sill
fångstdatum:2012-02-21
uppdaterad: