Vitlinglyra - Rasmus Bäcklund

art:Vitlinglyra (Trisopterus esmarkii)
vikt:
längd:
fångstplats:Studseröd
metod:Mete/häckla
bete:Räka
fångstdatum:2016-01-18
uppdaterad:2016-01-21 07:58:12