Bergvar - Anders "Anke" Nilsson

art:Bergvar (Zeugopterus punctatus)
vikt:144
längd:20
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Bottenmete,ismete
bete:Räka
fångstdatum:2016-01-23
uppdaterad:2016-01-25 12:34:57