Pirål - Rasmus Bäcklund

art:Pirål (Myxine glutinosa)
vikt:
längd:
fångstplats:Skredsvik
metod:Mete
bete:Sill
fångstdatum:2016-01-23
uppdaterad:2016-01-25 12:35:01