Pirål - Simon Abrahamsson Norén

art:Pirål (Myxine glutinosa)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden, Skredsvik
metod:Bottenmete
bete:Makrill
fångstdatum:2016-01-24
uppdaterad:2016-01-28 13:22:29