Sjurygg - Rasmus Bäcklund

art:Sjurygg (Cyclopterus lumpus)
vikt:
längd:
fångstplats:Brofjorden
metod:Mete
bete:Räka
fångstdatum:2016-03-14
uppdaterad:2016-03-15 09:38:45