Sjurygg - Mikael Hjelm

art:Sjurygg (Cyclopterus lumpus)
vikt:
längd:
fångstplats:Lysekil
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2016-03-19 19:58:14