Gädda - Andreas Schild

art:Gädda (Esox lucius)
vikt:14000
längd:121
fångstplats:Ätran
metod:Bottenmete
bete:Sill
fångstdatum:2016-03-19
uppdaterad:2016-03-22 14:17:49