Sjurygg - Magnus Durell

art:Sjurygg (Cyclopterus lumpus)
vikt:
längd:8
fångstplats:Lysekil
metod:Frilina
bete:Räka
fångstdatum:2016-03-30
uppdaterad:2016-03-31 10:51:52