foto: Patrik Andersson

Stäm - Patrik Andersson

art:Stäm (Leuciscus leuciscus)
vikt:160
längd:26
fångstplats:Lidan
metod:Bottenmete
bete:Maggot
fångstdatum:2016-04-03
uppdaterad:2016-04-04 07:21:03