Gädda - Hugo Lilja

art:Gädda (Esox lucius)
vikt:6600
längd:
fångstplats:Alsterån
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: