Asp - Anders Lilja

art:Asp (Aspius aspius)
vikt:5550
längd:
fångstplats:Sagån
metod:
bete:
fångstdatum:1997-05-01
uppdaterad: