Atlantisk bonito - Anders Lilja

art:Atlantisk bonito (Sarda sarda)
vikt:1476
längd:
fångstplats:Bua
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: