Bergstubb - Anders Lilja

art:Bergstubb (Pomatoschistus pictus)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: