Braxen - Anders Lilja

art:Braxen (Abramis brama)
vikt:4850
längd:
fångstplats:Alsterån
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: