Faren - Anders Lilja

art:Faren (Abramis ballerus)
vikt:710
längd:
fångstplats:Sagån vid Nykvarn
metod:
bete:
fångstdatum:1998-05-01
uppdaterad: