Fjärsing - Anders Lilja

art:Fjärsing (Trachinus draco)
vikt:370
längd:
fångstplats:Måseskär
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: