Glyskolja - Anders Lilja

art:Glyskolja (Trisopterus minutus)
vikt:170
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: