Gråsej - Anders Lilja

art:Gråsej (Pollachius virens)
vikt:7250
längd:
fångstplats:10-gradaren
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: