Gräskarp - Anders Lilja

art:Gräskarp (Ctenopharyngodon idella)
vikt:8350
längd:
fångstplats:Vittskövle
metod:
bete:
fångstdatum:1997-07-24
uppdaterad: